Golfers

นักกอล์ฟในสังกัดของทาง AMG

Order of merit 2020

นักกีฬาเยาวชนที่ได้รับรางวัลคะแนนสะสมสูงสุดปี 2020

1) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการที่ทางบริษัท AMG จัดขึ้น

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรายการอื่นๆ ของปี 2021

3) สนับสนุนเสื้อผ้าแบรนด์ Loudmouth

นายอธิคม สุขวารี (ฟลุ๊ค)
Class SB

นายพรหมพจน์ ทรงกลด (ไท)
Class AB

นางสาวภิมพิศา สีสุธรรม (แซนวิช)
Class AG

นายชุติพนธ์ จรรยาสวัสดิ์ (คอปเตอร์)
Class BB

นางสาวอุษณี อุดคำเที่ยง (วิว)
Class BG

เด็กชายปรินทร์ สารสมุทร (แอนฟิลด์)
Class CB

เด็กหญิงกชกรณ์ นิ่มนวล (ต้นน้ำ)
Class CG
10
Golfers
12
Partners