Golfers

นักกอล์ฟในสังกัดของทาง AMG

Order of merit 2019

นักกีฬาเยาวชนที่ได้รับรางวัลคะแนนสะสมสูงสุดปี 2019

1) ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทุกรายการที่ทางบริษัท AMG จัดขึ้น

2) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขันรายการอื่นๆ ของปี 2020

3) สนับสนุนเสื้อผ้าแบรนด์ Loudmouth

นายอธิคม สุขวารี (ฟลุ๊ค)
Class SB

นายพรหมพจน์ ทรงกลด (ไท)
Class AB

นางสาวมธุสร รอดเณร (เฟิร์ส)
Class AG

เด็กชายคุณานนต์ กอวณิชกุล (กัน)
Class BB

เด็กหญิงนวพร สุนทรีย์ภาส (น้ำผึ้ง)
Class BG

เด็กชายปกรณ์ วงษ์เพ็ญ (น้องป้อง)
Class CB

เด็กหญิงปวีร์กุล กลัดกลีบ (หนูกุล)
Class CG
10
Golfers
12
Partners